Gettyimages 866195028

Personuppgiftspolicy


Från den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning i alla EU:s medlemsländer (GDPR). Se informationen nedan för att ta del av personuppgiftspolicyn för Escape Sport.

Läs om vår personuppgiftspolicy i PDF här.

Kontaktinformation

Förfrågningar om vilken information som är registrerad, eventuell korrigering eller radering ska skriftligen skickas till följande adress: info@escapesport.se