Gettyimages 866195028

Personuppgiftspolicy

Läs om hur vi behandlar personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning i alla EU:s medlemsländer (GDPR). Se informationen nedan för att ta del av personuppgiftspolicyn för Escape Sport.

Läs om vår personuppgiftspolicy i PDF här.

Behandlingsansvarig

Den verkställande direktören är ansvarig på Eurotravel Sports Sandared AB vägnar för behandlingen av personuppgifterna.

Personuppgifter som lagras

Vi lagrar följande personuppgifter om våra kunder: Namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, kön, eventuella allergier, eventuella särskilda behov som är relevanta för din resa, och e-postadress. I vissa fall behöver vi även samla in och lagra din passinformation. Vi lagrar även köphistorik och beteendemönster på vår hemsida, dvs information om hur den enskilda kunden väljer att navigera på hemsidan.

Syftet med behandlingen

Vi lagrar informationen för att kunna genomföra våra förpliktelser enligt avtalet med dig.
Vi använder även uppgifterna för att kunna ge dig information, erbjudanden och service i samband med köpet via e-post, telefon, SMS och postala utskick.
Vi använder informationen om köphistorik och beteendemönster från hemsidan för att kunna göra rekommendationer och reklam som är anpassad för varje enskild användare.

Behandling av uppgifter

Personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, kön, födelsedatum, allergier, eventuella särskilda behov som är relevanta för resan, passinformation och e-postadress är nödvändiga för att kunna uppfylla köpeavtalet. Grunden för denna behandling hänvisas till dataskyddsförordningen artikel 6 b.

Om du har samtyckt till personuppgiftsbehandlingen, används även uppgifterna till att ge dig information, erbjudanden och service i samband med köpet via e-post, telefon och SMS. Grunden för denna behandling hänvisas till dataskyddsförordning en artikel 6 a. Du kan när som helst tacka nej till att få ytterligare information ifrån oss.

Om du har samtyckt till personuppgiftsbehandlingen kommer köphistoriksrapporter och beteendemönster att användas för att ge dig rekommendationer och reklam speciellt anpassad till dig som användare. Grunden för denna behandling hänvisas till dataskyddsförordning artikel 6 a. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke för en sådan användning.

Insamling av personuppgifter

Vi lagrar de personuppgifter som du har angett på vår hemsida eller via personlig kontakt i samband med köpet.

Vi använder cookies/kakor på vår hemsida för att kunna ge dig som besökare den bästa upplevelsen och servicen. Lagen om elektronisk kommunikation kräver att vi informerar våra besökare om vår användning av cookies (kakor).

Utlämning av information till tredje part

För att kunna uppfylla våra förpliktelser efter det att avtalet har slutits behöver vi lämna nödvändig information till våra samarbetspartners. Uppgifterna används för att ställa ut biljetter och resedokument, för att göra hotellbokningar och genomföra betalningen av de tjänster du har beställt. Om du har beställt tilläggstjänster, som t.ex. hyrbil, utflyktspaket eller liknande används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa tjänster

Radering av personuppgifter

Informationen som vi får i samband med ditt köp lagras i vårt aktiva kundregister i upp till 7 år. Upplysningar om räkenskapsinformationen kommer att lagras i upp till 7 år, i enligt med lagkraven

Den registrerades rättigheter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och gällande föreskrifter. Du kan begära en översikt över vilka personuppgifter som finns lagrade om dig samt meddela oss om dessa ska avlägsnas eller korrigeras. Om man tycker att behandlingen av uppgifterna strider mot reglerna kan man överklaga hos Datainspektionen.

Informationssäkerhet

Vi säkrar dina personuppgifter genom både fysisk och virtuell tillgång- och åtkomstkontroll samt genom kryptering av känsliga delar av den givna informationen.

Kontaktinformation

Förfrågningar om vilken information som är registrerad, eventuell korrigering eller radering ska skriftligen skickas till följande adress: info@escapesport.se